Βία

  • Ενδο-οικογενειακή κακοποίηση

    violenceΗ ενδοοικογενειακή κακοποίηση και βία αποτελεί ένα διαχρονικό και διαπολιτισμικό φαινόμενο και δεν εντοπίζεται σε συγκεκριμένες κοινωνικο-οικονομικές τάξεις. Τα τελευταία χρόνια τα περιστατικά φαίνεται ότι έχουν αυξηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης αλλά δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη εικόνα για τα ποσοστά της. 

    Οι εκτιμήσεις είναι ότι μόνο 1 στα 20 περιστατικά θα καταγγείλουν το περιστατικό βίας. Στην Ευρώπη, 1 στις 5 γυναίκες θα πέσει θύμα ενδοοικογενειακής κακοποίησης, ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό ανέρχεται στο 31%.